VATTEN – LAND

I boken VATTEN  –  LAND tar Bo Landin och Lennart Henrikson med oss på vandringar längs vattendrag som berättar en historia om livet i vattnet och om bäckar som tar ton i det utdikade landskapet; natur, kultur och berättelsen om vattenlandet Sverige. En delvis tragisk berättelse om hur vi i hundratals år gjort allt för att bli av med vattnet, trots att vi är så av det : rätat ut åar så att de rinner snabbare, sänkt sjöar för att skapa jordbruksmark, dikat ut mossar och kärr, dämt älvar för att tämja vattnets kraft i mänsklig tjänst.

Vi människor vill gärna vara vid vatten och knyter mycket av vårt kulturella arv till vattendrag och våtmarker. Inget kan som vatten sätta fantasin i rörelse. Hur långt tillbaka i människans utveckling måste vi gå för att hitta våra förfäders första abstrakta tankar vid vatten?  När satt de för första gången vid ett vattendrag och ställde frågor, eller berättade historier om vad de såg i vågornas skum, flodernas virvlar eller det becksvarta djupet.

I Svenska Akademiens Ordlista sägs att en reflektion är en återkastning eller en återspegling. Det är det som ögat ser och fotografens kamera fångar. Det är inte alltid en identisk spegelbild. Minst lilla krusning på vattenytan förvränger verkligheten och öppnar vägar till fantasin. I det återkastade ljuset kan vi se avbilder att älska, hata och rädas. Men ordlistan ger oss också en andra betydelse; reflektionen som eftersinnande tanke, en tyst anmärkning. Det är återspeglingen till vårt inre som skapar utrymme för inspiration och kontemplation. Vattnet är det medium som vare sig vi vill eller inte försätter oss i djup begrundan över livet och jaget.  I boken VATTEN – LAND tar författarna hjälp av flera kända författare som i klassiska verk givit sin syn på vattnet, livet, myterna och verkligheten.

Trots vår kärlek till vattnet i alla dess former, har det vi gjort med vatten och våtmarker har den biologiska mångfalden utarmats samtidigt som det resulterar i stora utsläpp av växthusgaser. I klimatkrisens spår spelar vatten i alla former huvudrollen, såväl där det blir för mycket vatten, som där det försvinner. Kunskap, engagemang och politisk vilja har löst många problem och stakat ut nya vägar. Det är de positiva bilderna som skapar ringar på vattnet och som inger hopp för framtiden.

Kampen mellan vatten och land pågår ständigt.

Det här är vår lovsång till vattnet.

Referenslista för boken Vatten – Land